மீனவர் படும் பாடு………

மீனவர் படும் பாடு

நமகெல்லாம் இளைப்பாற கடலோரம்

மீனவனுக்கு அந்த கடலோரம் பசியாற்றும்

மீனவன் கடலுக்குள் செல்வது அழகாய் தெரிகிறது

அவன் ஊர் நிலம் அழகுபடுத்துதல் என்ற பெயரில் ஆபத்தாய் அமைகிறது,

மீனவன் கடலுக்குள் செல்லும் போது பாடும் பாட்டு சந்தோஸமாக  இருக்கும்

மீனவன் கறைக்கு வந்த பின் படும் பாடு அவஸ்தையாய் இருக்கும்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s